Sự tiện ích của quý Khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty Chúng tôi:

1. Lợi ích về hoạt động bảo vệ:

Nhân viên  bảo vệ Thăng Long được lựa chọn, tuyển chọn có tư cách đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng được rèn luyện và đào tạo chuyên nghiệp.

Nhân viên bảo vệ luôn trung thành với Công ty và xem lợi ích của Khách hàng là của chính mình.

Tăng giảm nhân viên bảo vệ qua điện thoại.

Thay đổi, luân chuyển nhân viên bảo vệ theo định kỳ của Công ty nhằm tránh mối quan hệ thân thiết giữa bảo vệ và nhân viên, công nhân của khách hàng…hạn chế sự thông đồng giữa Nhân viên hai bên, đem lại an toàn cho khách hàng.

2. Lợi ích về tài chính:

Khách hàng tự tổ chức đội ngũ bảo vệ riêng thì phải trả các khoản chi phí tài chính không nhỏ cho đội ngũ bảo vệ của mình. Vì vậy khi Quý Khách hàng sử dụng Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty Chúng tôi, Khách hàng được rất nhiều tiện ích như sau :

  • Được Công ty Chúng tôi bồi thường về tài sản khi bị thất thoát.
  • Chi phí đồng phục cho đội ngũ bảo vệ
  • Chi phí thiết bị, công cụ hỗ trợ
  • Chi phí cho nhân viên làm việc ngày Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao Động.